PROJEKTJEINK

Kezdetben a projektjekből lett a Műhely, lassan a Műhelyben születnek a projektek. Egy biztos: minden a Csoportdinamika kérdése körül forog.

MŰHELYALKALMAK

CÉL:

A műhely hármas célja a fejlesztés, a sajátélményés a szakmai gyakorlat(hospitálási lehetőség) nyújtása. A fejlesztés lényege, hogy a résztvevők a témájukat a műhelytagokkal megosztják, fejlesztéseiket tesztelhetik, elméleti kérdéseiket felvethetik. A műhelycsoport aktuális igényének megfelelően szerzése: egy-egy technika kipróbálása vagy taljas szociodráma-alkalom megélése. A műhelytagok számára a szociodrámavezetők alkalmanként et kínálnak

MŰKÖDÉS:

Műhelyünk nyitott, amennyiben a BME Szociológia- és Kommunikáció Tanszékéhez tartozik, ám csoportunkhoz csatlakoznak külsős érdeklődők is. Találkozóinkigény szerint 3-4 heti rendszerességel három órában. Az egyes alkalmak folyamtait, módszertanát és eredményeit hírlevélben foglaljuk össze a tagok számára.

TÁRSADALMI SZíNHÁZ NÉZŐK NÉLKÜL

Galgóczi Krisztina kísérleti projektje

CÉL:

Részvételi színház szociodráma módszerrel vezetve aktuális társadalmi kérdések feltérképezésére

DOLGOZATOK

Nagy Abonyi Lúcia kutatása: Lemaradni lázadás?! – Csoportszerepek bejóslása mozgás alapjáncímmel, 2018

CÉL: 

A “néma szociometria” című feladatban a résztvevők a terem egyik sarkából a másikba haladnak át minimálisan együttműködve, de saját szükségleteikre is odafigyelve – egyetlen szó nélkül. A néhány perc alatt teljesíthető feladat pontosan rajzolja ki a csoportdinamikát: a résztvevők egymáshoz, a feladathoz és önmagukhoz való viszonyulását, és az ebből kialakuló csoportszerepeket. Nagy Abonyi Lúcia projektjének célja, hogy megvizsgálja, hogy a feladat pontos elemzése alkalmas-e induló munkacsoportokban kialakuló szerepe jóslására.  

 

MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS

Tóth Bori: Élő facebook poszt című, szociodramatikus bemelegítésre, általános véleményfelmérésre, performanszra használható módszerötlete

CÉL:  A játék előnye, hogy egy nagyon egyszerű, mindenki által ismert virtuális élményt változtat hús-vér valósággá. A résztvevőket arra buzdítja, hogy egy téma (poszt) kapcsán különböző sztereotíp szerepekből commenteljenek úgy, hogy maguk testesítik meg hozzászólásaikat. A résztvevők térbeli elhelyezkedése (és mozgása) megmutatja a véleményváltozás dinamikáját. A módszertani fejlesztés célja a játék használhatóságának feltérképezése.  

 

 

VIZUÁLIS NYELV KIALAKíTÁSA

Károlyi Lívi: a DSBME oktatásmódszertani fejlesztés vizuális nyelve

CÉL: a DSBME (Drama- and Simulation Based Medical Education) fejlesztés paradigmatikus változás lehet a szimulációs oktatásban. A módszer lényegének láttatása vizuálisan nagyban támogatja az új szemlélet aha-élményszerű beláttatását.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS AKCIÓMÓDSZERREL

L: A BME Kommunikáció- és Médiatudomány képzésén résztvevő hallgatók elégedettségének és innovációs ötleteinek felmérése, összegyűjtése akciómódszerrel. 

ÜTEMEZÉS:  Félévente, 2017 óta folyamatosan

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA – DEMONSTRÁCIÓ

Tudás a rács mögött – egyetemi hallgatók és a Budapesti Javítóintézet fiataljainak közös kommunikációs készségfejlesztése

Hol a helyük a javítóintézeteknek a társadalomban? Milyen kapcsolatuk lehet a többi intézménnyel? Mit tud az egyetemista a mélyszegénységről, a bűnelkövetésről, és hogyan vélekednek az elzárt fiatalok a “privilegizált helyzetben” lévő egyetemi hallgatókról? Ki tud többet a miről? Kinek a tudása érvényes? 

És legitim-e egyáltalán az a tudás, amit, mi, a közös készségfejlesztő órák vezetői közvetíthetünk minderről.

A kutatók éjszakáján ezeket a kérdéseket tárjuk fel közösen – szociodramatikus eszközökkel.

A szociodráma módszere társas, társadalmi szempontból tárja fel, értelmezi és alakítja a személyközi dinamikákat. 

A javítóintézet és az egyetem résztvevői önnön, és tágabb társadalmi helyzetük kutatóivá válnak.

A BME Szociológia- és Kommunikáció Tanszékének Csoportdinamikai Műhelye az akciómódszerek demokratizáló és aktivizáló erejét kutatja.

Az akciókutatás, a szociodráma, az egyetem és egy javítóintézet találkozása a Kutatók Éjszakáján.A BME, Szociológia- és Kommunikáció Tanszék Csoportdinamika Műhelyének és a Budapesti Javítóintézet szervezésében. 

2019.09.27.