OKTATÁS

BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

A csoportdinamika Műhely a BME Szociológia- és Kommunikáció Tanszékén jött létre, szemléletében és oktatásmódszertanában az alábbi kurzusokon van jelen.

Csoportdinamika kurzus akciómódszerrel vezetve

a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén MA-s hallgatóknak a Budapesti Javító Intézet partnerségében

Vezetők: Blaskó Ágnes, Pados Eszter, Galgóczi Krisztina

Kommunikációs készségfejlesztés

Kommunikációs készségfejlesztéskurzus akciómódszerrel vezetve BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén az elsőéves BA-s hallgatók számára

Vezetők: Blaskó Ágnes, (Rajkó Andrea)

Szociológia óra oktatóknak

a BME Műszaki Pedagógia Tanszéken

Tanári szerepminták;  dinamikák tanár és diák között; a tanár mint csoportvezető,  az oktatási szituáció kulturális atomjának feltérképezése. Négy téma, négy alkalom szociodramatikus módszerekkel vezetve a tanári önismeret és mozgástért fejlesztésére: interperszonálistól a társadalmiig.

oktatók: Blaskó Ágnes, Janky Béla, Tóth Bori (megfigyelőként mint módszertani fejlesztő)

 

Projektfeladatok

 A BME Kommunikáció szakos hallgatói a második évfolyamban projektfeladatot írnak az oktatók által kiírt témában és az általuk meghatározott módszerrel dolgozva. Műhelytagjaink a Csoportdinamika témájú projektfeladatokkal dolgozhatnak.